Δημιουργία νέας Ιστοσελίδας

    Στο πλαίσιο της οργανωτικής αναδιοργάνωσης της ολοκλήρωσε τη νέα εταιρική ιστοσελίδα (www.sstournaras.gr) η οποία παρουσιάζει την δομή και την εταιρική ταυτότητα της Εταιρίας. Η Εταιρική Ιστοσελίδα υλοποιήθηκε βασιζόμενη στην υψηλή αισθητική και την λειτουργικότητα με στόχο την δυναμική παρουσίαση της εμπειρίας και της εξειδίκευσης της Εταιρείας. Η δομή της ιστοσελίδας παρέχει την δυνατότητα […]

new-website-launch